Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom proponujemy Państwu kompleksowy pakiet usług w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy:

  1. stały serwis informacyjny w zakresie przepisów kadrowych i BHP-owskich,
  2. rozwiązywanie doraźnych problemów: ocena ryzyka zawodowego, wypadki, roszczenia cywilnoprawne,
  3. wdrażanie systemów zabezpieczających interesy pracodawcy,
  4. tworzenie / współtworzenie dokumentacji kadrowo-BHP-owskiej,
  5. modyfikacja dokumentacji w okresie 30 dni od zmiany przepisów,
  6. przeszkolenia pracowników z zakresu BHP oraz pracodawców i osób zarządzających zespołami ludzkimi,
  7. stworzenie platformy nabywania, odnawiania i uzupełniania kwalifikacji przez zakładowe służby BHP i przez kadrę zarządzającą,
  8. obsługa w imieniu pracodawcy roszczeń pracowniczych,
  9. zapobieganie roszczeniom poprzez system delegacji uprawnień i kompetencji,
  10. systematyczne audyty kadrowo - BHP-owskie.

Do dyspozycji Państwa są eksperci z wieloletnim stażem, będący członkami stowarzyszeń BHP-owskich, mobilni i kompetentni.