Elżbieta CIarcińskaOsobą odpowiedzialną za organizację szkoleń i kontakt
z Państwem w sprawie pozostałych usług oferowanych przez firmę Eko-Futura Sp. z o.o. jest Elżbieta Ciarcińska - Dyrektor, Członek Zarządu

Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania chemikaliami ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH

Jerzy MajkaInspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych- kieruje Biurem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego - specjalizacja biochemia

W roku akademickim 1974 - 1975 ukończył roczny kurs Toksykologii Środowiskowej na Uniwersytecie w Cincinnati w USA

W roku akademickim 1984 - 1985 przebywał na rocznym stażu w Biurze ds. Pestycydów i Substancji Toksycznych w Agencji Ochrony Środowiska w USA

W 1982 r. obronił doktorat z toksykologii na Akademii Medycznej w Łodzi

Uczestniczył w negocjacjach z Unią Europejską w zakresie chemikaliów

Koordynował z ramienia Ministerstwa Zdrowia prace nad ustawą o substancjach i preparatach chemicznych

Reprezentował Polskę w Grupie Roboczej Rady UE ds. rozporządzenia REACH

Przedstawiciel Polski ds. chemikaliów, pestycydów i biotechnologii w OECD

Członek Komitetu Państw Członkowskich Europejskiej Agencji Chemikaliów