Contact

Piotrkowska Street 60
90-105 Łódź

phone: +48 604 48 33 37
phone: +48 42 630 96 35
e-mail: ekofutura@ekofutura.com.pl
www.ekofutura.com.pl

NIP 566-17-86-968
REGON 130852018

Account number: 59 8230 0007 3000 4155 2000 0001
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS
Share capital: 51000 PLN